ថ្មផ្ទះ

yiy-powerwall

សមត្ថភាព
ម៉ូដែលទូទៅ 2.6kWh ទៅ 52kWh
(អាចប្ដូរតាមបំណងបាន)

វ៉ុលថ្ម
ម៉ូដែលទូទៅ 12V 24V 48V
(អាចប្ដូរតាមបំណងបាន)

ជម្រៅនៃការហូរចេញ
ជម្រៅនៃការឆក់ 100% ដោយមិនធ្វើឱ្យខូចថ្ម។

អាយុកាល
អាយុកាលវែង 10 ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ 2500 ដងលើ 100% DOD

ess-house-energy-system

ឆ្នាំងសាក
ឧបករណ៍សាកថ្មតាមបំណងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធមានអាយុកាលអតិបរមា

BMS
ការ​ក្រិត​តាម​ខ្នាត​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ប្លែក​ពី​គេ ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិជ្ជា​តុល្យភាព​សកម្ម BMS

ផ្ទះ ESS
ទិន្នផលវ៉ុល 51.2Vdc សមរម្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលក្នុងផ្ទះ ស្ថានីយ៍ទំនាក់ទំនង និងកម្មវិធីផ្សេងទៀត។

ច្រកទំនាក់ទំនង
ច្រកទំនាក់ទំនងស្តង់ដារ CAN & RS485 អាចបំពេញតម្រូវការនៃកញ្ចប់ជាច្រើនដើម្បីភ្ជាប់ស្របគ្នា ទំនាក់ទំនង Master & Slave ត្រួតពិនិត្យ និងមុខងារពន្យារផ្សេងទៀត។

ថ្ម LifePO4 ដំណើរការល្អជាងថ្មធម្មតា 10 ដង

LifePO4-Battery-vs-Lead-acid-battery
bms

អ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីនោះទេ។វាថែរក្សាថ្មបានល្អ

1. ត្រួតពិនិត្យថ្ម SOC យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីការពារការខូចខាតពីការបញ្ចូលថ្ម និងការហូរលើស, លើសពីចរន្ត / លើសពីសីតុណ្ហភាព / ការការពារសីតុណ្ហភាពទាប, ការការពារការវិនិច្ឆ័យកំហុសច្រើនដំណាក់កាល;

2. ការសាកថ្មដែលមានតុល្យភាពកោសិកាតែមួយ មានតុល្យភាព និងស្ថានភាពស្របនៃកោសិកានីមួយៗនៅក្នុងកញ្ចប់ថ្ម

3. ការសាក ឬការបញ្ចោញថ្មត្រូវបានគ្រប់គ្រងទៅតាមស្ថានភាពបរិស្ថាន និងស្ថានភាពថ្ម ជាមួយនឹងខ្សែកោងនៃការសាក ឬការបញ្ចោញថ្មល្អបំផុត។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ខាងក្រៅ ធាតុ គំរូ បានវាយតម្លៃវ៉ុល DC សមត្ថភាព ថាមពល CHG.A DIS.A អាំងវឺរទ័រ MPPT ព្រះអាទិត្យ
ប្រភេទជញ្ជាំង 1 LFP12200 12.8VDC 200 អា 2.56KWh 100A 200A 2KW12VDC 60 អេ 0.75KW
2 LFP12320 12.8VDC 320 អា 4.1KWh 150A ៣០០ អា 2KW12VDC 60A*2 1.5KW
3 LFP12360 12.8VDC 360 អា ៤.៦១ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង 180A 360A 3KW12VDC 60A*2 1.5KW
4 LFP24100 25.6VDC 100 អា 2.56KWh 50A 100A 1.5KW24VDC 50A 1.2KW
5 LFP24160 25.6VDC 160 អា 4.1KWh 75A 150A 2KW24VDC 60 អេ 1.5KW
6 LFP24180 25.6VDC 180 អា ៤.៦១ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង 90A 180A 3KW24VDC 60 អេ 1.5KW
7 LFP24200 25.6VDC 200 អា 5.12KWh 100A 200A 4KW24VDC 50A*2 2.4KW
8 LFP24320 25.6VDC 320 អា 8.2KWh 150A ៣០០ អា 5KW24VDC 60A*2 3.5KW
9 LFP24360 25.6VDC 360 អា 9.22KWh 180A 360A 5KW24VDC 60A*2 3.5KW
10 LFP48100 51.2VDC 100 អា 5.12KWh 50A 100A 3KW48VDC 50A 3.0KW
11 LFP48160 51.2VDC 160 អា 8.2KWh 75A 150A 5KW48VDC 60 អេ 3.5KW
12 LFP48180 51.2VDC 180 អា 9.22KWh 90A 180A 6KW48VDC 60 អេ 3.5KW
13 LFP48200 51.2VDC 200 អា 10.24KWh 200A 200A 6KW48VDC 50A*2 3KW*2
ប្រភេទគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 14 ESS6048E200P2 51.2VDC 200 អា 10.24KWh 100A 200A 6KW48VDC 50A*2 3KW*2
15 ESS8048E300P3 51.2VDC ៣០០ អា 15.36KWh 150A ៣០០ អា 8KW48VDC 50A*3 3KW*3
16 ESS10048E400P4 51.2VDC ៤០០ អា 20.48KWh 200A ៤០០ អា 10KW48VDC 50A*4 3KW*4
17 ESS12048E500P4 51.2VDC 500 អា 25.6KWh 250A 500A 12KW48VDC 60A*4 3.5KW * 4
18 ESS12048E640P4 51.2VDC ៦៤០ អា 32.77 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ៣០០ អា 600A 12KW48VDC 60A*4 3.5KW * 4
19 ESS15048E720P4 51.2VDC ៧២០ អេ 36.86KWh 360A ៧២០ អេ 15KW48VDC 60A*4 3.5KW * 4
20 ESS15048E800P4 51.2VDC ៨០០ អេ 40.96KWh 375 ក 750A 15KW48VDC 60A*4 3.5KW * 4
21 ESS15048E900P4 51.2VDC ៩០០ អេ 46.08KWh 450A 900A 15KW48VDC 60A*4 3.5KW * 4
22 ESS481000P8 51.2VDC 1000 អា 51.2KWh 500A 1000A 3 * 10KW 48VDC 60A*8 3.5KW*8
23 ESS481600P8 51.2VDC ១៦០០ អេ ៨២ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង 750A 1500A 3*12KW48VDC 60A*8 3.5KW*8
24 ESS481800P8 51.2VDC 1800 អេ 92.2KWh 900A 1800A 3*15KW48VDC 60A*8 3.5KW*8
ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបវិទ្យា
ធាតុ គំរូ ទំហំឯកតា (L*W*H) ទំហំដឹកជញ្ជូន (L*W*H) NW GW
1 LFP12200 ៤៨៤ * ៥០២ * ១៦៧ ម។ 584 * 566 * 270 មម ៣៨ គីឡូក្រាម ៤២ គីឡូក្រាម
2 LFP12320 516 * 550 * 187 ម។ 616 * 614 * 290 មម 45 គីឡូក្រាម 50 គីឡូក្រាម
3 LFP12360 516 * 550 * 187 ម។ 616 * 614 * 290 មម 48 គីឡូក្រាម ៥៣ គីឡូក្រាម
4 LFP24100 ៤៨៤ * ៥០២ * ១៦៧ ម។ 584 * 566 * 270 មម ៣៨ គីឡូក្រាម ៤២ គីឡូក្រាម
5 LFP24160 516 * 550 * 187 ម។ 616 * 614 * 290 មម 45 គីឡូក្រាម 50 គីឡូក្រាម
6 LFP24180 516 * 550 * 187 ម។ 616 * 614 * 290 មម 48 គីឡូក្រាម ៥៣ គីឡូក្រាម
7 LFP24200 516 * 550 * 187 ម។ 616 * 614 * 290 មម 55 គីឡូក្រាម 60 គីឡូក្រាម
8 LFP24320 800 * 530 * 180 មម 950 * 650 * 400 មម ៨៥ គីឡូក្រាម ៩៥ គីឡូក្រាម
9 LFP24360 800 * 530 * 180 មម 950 * 650 * 400 មម 90 គីឡូក្រាម 100 គីឡូក្រាម
10 LFP48100 516 * 550 * 187 ម។ 616 * 614 * 290 មម 55 គីឡូក្រាម 60 គីឡូក្រាម
11 LFP48160 800 * 530 * 180 មម 950 * 650 * 400 មម ៨៥ គីឡូក្រាម ៩៥ គីឡូក្រាម
12 LFP48180 800 * 530 * 180 មម 950 * 650 * 400 មម 90 គីឡូក្រាម 100 គីឡូក្រាម
13 ESS6048E200P2 935 * 560 * 730 មម 1005 * 690 * 980 មម 200 គីឡូក្រាម ២២០ គីឡូក្រាម
14 ESS8048E300P3 935 * 560 * 1280 មម 1005 * 690 * 1460 មម 350 គីឡូក្រាម ៣៨០ គីឡូក្រាម
15 ESS10048E400P4 935 * 560 * 1520 មម 1005 * 690 * 1700 មម ៤៣០ គីឡូក្រាម ៤៦០ គីឡូក្រាម
16 ESS12048E500P4 935 * 560 * 1760 មម 1005 * 690 * 1940 មម 550 គីឡូក្រាម ៦០០ គីឡូក្រាម
17 ESS12048E640P4 935 * 560 * 1520 មម 1005 * 690 * 1700 មម 550 គីឡូក្រាម ៦០០ គីឡូក្រាម
18 ESS15048E720P4 935 * 560 * 1520 មម 1005 * 690 * 1700 មម ៦០០ គីឡូក្រាម ៦៥០ គីឡូក្រាម
19 ESS15048E800P4 935 * 560 * 1760 មម 1005 * 690 * 1940 មម ៦៥០ គីឡូក្រាម ៧០០ គីឡូក្រាម
20 ESS15048E900P4 935 * 560 * 1760 មម 1005 * 690 * 1940 មម ៧០០ គីឡូក្រាម ៧៥០ គីឡូក្រាម
21 ESS481000P8 935 * 1100 * 1760 មម 1005 * 1300 * 1940 មម ៩០០ គីឡូក្រាម 950Kg
22 ESS481600P8 935 * 1100 * 1760 មម 1005 * 1300 * 1940 មម 1000Kg 1050Kg
23 ESS481800P8 935 * 1100 * 1760 មម 1005 * 1300 * 1940 មម 1100Kg 1150Kg