ថ្មផ្ទះ

បដា ESS ថ្ម LiFePO4

សមត្ថភាព
ម៉ូដែលទូទៅ 2.6kWh ទៅ 52kWh
(អាចប្ដូរតាមបំណងបាន)

វ៉ុលថ្ម
ម៉ូដែលទូទៅ 12V 24V 48V
(អាចប្ដូរតាមបំណងបាន)

ជម្រៅនៃការហូរចេញ
ជម្រៅនៃការឆក់ 100% ដោយមិនធ្វើឱ្យខូចថ្ម។

អាយុកាល
អាយុកាលវែងនៃ 10 ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ 2500 ដងលើ 100% DOD

អេស - ផ្ទះ - ប្រព័ន្ធថាមពល

ឆ្នាំងសាក
ឧបករណ៍សាកថ្មតាមបំណងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធមានអាយុកាលអតិបរមា

BMS
ការក្រិតតាមខ្នាតដោយស្វ័យប្រវត្តិតែមួយគត់ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិជ្ជាតុល្យភាពសកម្ម BMS

ផ្ទះ ESS
ទិន្នផលវ៉ុល 51.2Vdc សមរម្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលក្នុងផ្ទះ ស្ថានីយ៍ទំនាក់ទំនង និងកម្មវិធីផ្សេងទៀត។

ច្រកទំនាក់ទំនង
ច្រកទំនាក់ទំនងស្តង់ដារ CAN & RS485 អាចបំពេញតម្រូវការនៃកញ្ចប់ជាច្រើនដើម្បីភ្ជាប់ស្របគ្នា ទំនាក់ទំនង Master & Slave ត្រួតពិនិត្យ និងមុខងារពន្យារផ្សេងទៀត។

ថ្ម LifePO4 ដំណើរការល្អជាងថ្មធម្មតា 10 ដង

LifePO4-Battery-vs-Lead-acid-battery
bms

អ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីនោះទេ។វាថែរក្សាថ្មបានល្អ

1. ត្រួតពិនិត្យថ្ម SOC យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីការពារការខូចខាតពីការបញ្ចូលថ្ម និងការហូរលើស, លើសពីចរន្ត / លើសពីសីតុណ្ហភាព / ការការពារសីតុណ្ហភាពទាប, ការការពារការវិនិច្ឆ័យកំហុសច្រើនដំណាក់កាល;

2. Single cell Balanced Charging, មានតុល្យភាព និងស្ថានភាពស្របនៃកោសិកានីមួយៗនៅក្នុងកញ្ចប់ថ្ម

3. ការសាក ឬការបញ្ចោញថ្មត្រូវបានគ្រប់គ្រងទៅតាមស្ថានភាពបរិស្ថាន និងស្ថានភាពថ្ម ជាមួយនឹងខ្សែកោងនៃការសាក ឬការបញ្ចោញថ្មល្អបំផុត។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ប្រភេទ ធាតុ គំរូ បានវាយតម្លៃវ៉ុល DC សមត្ថភាព ថាមពល ចរន្តសាក Dsicharge បច្ចុប្បន្ន អាំងវឺរទ័រ MPPT ព្រះអាទិត្យ
បានម៉ោនជញ្ជាំង 1 LFP12200M 12.8VDC 200 អា 2.56KWh 100A 200A 2KW12VDC 60A 0.75KW
2 LFP12400RV 12.8VDC ៤០០ អា 5.12KWh 200A 400A 3KW12VDC 60A*2 1.5KW
3 LFP12400H 12.8VDC ៤០០ អា 5.12KWh 200A 400A 3KW12VDC 60A*2 1.5KW
4 LFP24100M 25.6VDC 100 អា 2.56KWh 50A 100A 1.5KW24VDC 50A 1.2KW
5 LFP24200RV 25.6VDC 200 អា 5.12KWh 100A 200A 4KW24VDC 50A*2 2.4KW
6 LFP24200H 25.6VDC 200 អា 5.12KWh 100A 200A 4KW24VDC 50A*2 2.4KW
7 LFP24400H 25.6VDC ៤០០ អា 10.24KWh 200A 400A 6KW24VDC 60A*2 3.5KW
8 LFP48100RV 51.2VDC 100 អា 5.12KWh 50A 100A 3KW48VDC 50A 3.0KW
9 LFP48100H 51.2VDC 100 អា 5.12KWh 50A 100A 3KW48VDC 50A 3.0KW
10 LFP48200H 51.2VDC 200 អា 10.24KWh 100A 200A 6KW48VDC 50A*2 3KW*2
ប្រភេទគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 11 ESS6048E200P2 51.2VDC 200 អា 10.24KWH 100A 200A 6KW48VDC 50A*2 3KW*2
12 ESS8048E300P3 51.2VDC ៣០០ អា 15.36KWH 150A ៣០០ អា 8KW48VDC 50A*3 3KW*3
13 ESS10048E400P4 51.2VDC ៤០០ អា 20.48KWH 200A 400A 10KW48VDC 50A*4 3KW*4
14 ESS12048E500P4 51.2VDC 500 អា 25.6KWH 250A 500A 12KW48VDC 60A*4 3.5KW * 4
15 ESS12048E600P4 51.2VDC 600 អា 30.72KWH ៣០០ អា 600A 12KW48VDC 60A*4 3.5KW * 4
16 ESS15048E800P4 51.2VDC ៨០០ អេ 40.96KWH 400A 800A 15KW48VDC 60A*4 3.5KW * 4
17 ESS18048E1000P4 51.2VDC 1000 អា 51.2KWh 500A 1000A 18KW48VDC 60A*4 3.5KW * 4
18 ESS482000P8 51.2VDC 2000 អេ 102.4KWh 1000A 2000A 3*15KW48VDC 60A*8 3.5KW*8

 

ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបវិទ្យា
ធាតុ គំរូ ទំហំឯកតា
(L*W*H)
ទំហំដឹកជញ្ជូន (L*W*H) NW GW
1 LFP12200M 450 * 260 * 185 ម។ 500 * 360 * 315 ម។ 26 គីឡូក្រាម 29 គីឡូក្រាម
2 LFP12400RV 450 * 320 * 240 មម 550 * 420 * 360 មម ៤៧ គីឡូក្រាម 50 គីឡូក្រាម
3 LFP12400H 516 * 550 * 187 ម។ 616 * 614 * 290 មម 55 គីឡូក្រាម 60 គីឡូក្រាម
4 LFP24100M 450 * 260 * 185 ម។ 500 * 360 * 315 ម។ 26 គីឡូក្រាម 29 គីឡូក្រាម
5 LFP24200RV 450 * 320 * 240 មម 550 * 420 * 360 មម ៤៧ គីឡូក្រាម 50 គីឡូក្រាម
6 LFP24200H 516 * 550 * 187 ម។ 616 * 614 * 290 មម 55 គីឡូក្រាម 60 គីឡូក្រាម
7 LFP24400H ៨៥០ * ៥៥០ * ១៨៧ ម។ 1000 * 670 * 400 មម 100 គីឡូក្រាម ១២០ គីឡូក្រាម
8 LFP48100RV 450 * 320 * 240 មម 550 * 420 * 360 មម ៤៧ គីឡូក្រាម 50 គីឡូក្រាម
9 LFP48100H 516 * 550 * 187 ម។ 616 * 614 * 290 មម 48 គីឡូក្រាម ៥៣ គីឡូក្រាម
10 LFP48200H ៨៥០ * ៥៥០ * ១៨៧ ម។ 1000 * 670 * 400 មម 100 គីឡូក្រាម ១២០ គីឡូក្រាម
11 ESS6048E200P2 ៩៤០ * ៥៦០ * ៧៨៥ ម។ 1100 * 700 * 870 មម 180 គីឡូក្រាម 200 គីឡូក្រាម
12 ESS8048E300P3 ១៣៦០ * ៥៦០ * ៧៨៥ ម។ 1540 * 700 * 870 មម ៣០០ គីឡូក្រាម ៣៣០ គីឡូក្រាម
13 ESS10048E400P4 1100 * 560 * 960 មម 1290 * 700 * 1050 មម 350 គីឡូក្រាម ៣៧០ គីឡូក្រាម
14 ESS12048E500P4 1810 * 560 * 785 ម។ 1960 * 700 * 870 មម 450 គីឡូក្រាម 500 គីឡូក្រាម
15 ESS12048E600P4 ១៣៦០ * ៥៦០ * ៧៨៥ ម។ 1540 * 700 * 1050 មម ៤៤០ គីឡូក្រាម ៤៨០ គីឡូក្រាម
16 ESS15048E800P4 ១៦១០ * ៥៦០ * ៩៦០ ម។ ១៧៩០ * ៧០០ * ១០៥០ ម។ ៥៦០ គីឡូក្រាម ៦១០ គីឡូក្រាម
17 ESS18048E1000P4 1810 * 560 * 960 មម ១៧៩០ * ៧០០ * ១០៥០ ម។ ៧២០ គីឡូក្រាម ៧៧០ គីឡូក្រាម
18 ESS482000P8 1650 * 1120 * 1000 មម 1840 * 1260 * 1100 មម 1300Kg 1400Kg